Kes me oleme?

Tänapäeva Templirüütlite ordu ehk OSMTH (Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani) on rahvusvaheline heategevusorganisatsioon, mis koondab endas erinevate elualade väljapaistvaid inimesi. Tegutsedes rahvusvahelise võrgustikuna koos teiste ordude ning rahvusvaheliste organisatsioonidega võitluses vaesuse, diskrimineerimise ja ebaõigluse vastu oleme pälvinud ÜRO usalduse ning valitsusvälise organisatsiooni eristaatuse.

Ordu eesotsas seisab Suurmeister. Praegusel ajal on selles ametis ameeriklane Patrick Rea. Rahvusvaheliselt tegutsev Templirüütlite organisatsioon on jagatud rahvuslikeks Suurprioraatideks. Nende tegevust koordineerib ordu Suurkomandörina Marcel de Picciotto. Eestis tegutsevad templirüütlid hetkel Soome Suurprioraadi juhendamisel (vt http://www.temppeliherrat.fi).

Missioon

Kuigi nimi Templirüütlid loob koheselt pildi sõjakast militaarorganisatsioonist, kes tegutsemas eelkõige Pühal Maal, ei tasuks meil siiski teha ennatlikke järeldusi. Seda nii organisatsiooni järjepidevuse kui ka templirüütlite tänapäevase missiooni suhtes. Samas, põhiolemuselt ei ole ka tänapäevaste templirüütlite üks kandvaid põhiideaale erinev tollaste omast. Selleks oli ja on heategevus ning hoolivus kaasinimese suhtes.
• Kohaliku eripärana on meie esmaseks missiooniks Eestis vanema põlvkonna, kes seda ise enam ei suuda, abistamine
• Teeme oma tööd tasule mõtlemata, seadusi järgides ja häid tavasid arvestades, et võiksime olla õpetajaks ja eeskujuks teistele
• Vennaskonna tegevus on täiesti avalik, demokraatlik ning mittepoliitiline
• Vennaskond kutsub oma liikmeteks kaaskodanikke, kes on nõus omaks võtma ordu tegevuse põhimõtteid ja eesmärke